A Pataky gyakorlati oktatása

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Pataky tanműhelyének honlapján!

harangozo

A 2015/16-os tanévben több aspektusában is változott iskolánk gyakorlati oktatása. Megalakultak a Szakképző Centrumok, amelyek a törvényhozó szándékai szerint erősíteni fogják a leendő munkavállalók gyakorlatközpontú képzését. Ezen törekvés fő pillére a sokat említett dualitás - a középfokú szakképző intézmények és az ipar kapcsolatának erősítése. Diákjaink egyre több tapasztalatot szerezhetnek első kézből akár leendő munkahelyükön is, de éppen olyan fontos a megfelelő (mérnök)pedagógiai munkára alapozott alapos tanműhelyi gyakorlati képzés.

Egy a piaci versenyben részt vevő cégnél nem feltétlenül az alapvető készségek begyakorlása a fő irány, erre a feladatra továbbra is egy jól felszerelt és elhivatott tanár kollégákkal dolgozó tanműhely a legalkalmasabb. Az iparági kapcsolatok erősítésével e két megközelítés megfelelően tudja kiegészíteni egymást annak érdekében, hogy az aktuális piaci igényeknek leginkább megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre.

2020 őszétől a teljes szakképzési rendszer megújul. Iskolánk technikummá alakult, a gyakorlatorientált képzés pedig fontosabbá vált mint valaha. Hangsúlyossá válik a projektszemlélet és lazulnak a szigetszerű tantárgyi határok: közelítjük az ifjú szakemberek tudását és képességeit a piac igényeihez.
Ehhez kötődően tovább erősítjük az iparági kapcsolatokat, tartalommal töltjük fel a duális képzés fogalomkörét.

Honlapunkon az iskolai gyakorlati oktatással kapcsolatos információk, illetve tanulóink számára támogató tananyagok egyaránt megtalálhatóak.

Harangozó Attila igazgatóhelyettes